Drukuj
Aktywnie na rynek pracy w gminie Kępice (2016-2017)

Obecnie realizujemy projekt "Aktywnie na rynek pracy w Gminie Kępice"
Uczestnikami są osoby bezrobotne, zakwalifikowane do tzw. III profilu, lub
nieaktywne zawodowo.
W projekcie pn. “Aktywnie na rynek pracy w Gminie Kępice” weźmie udział
łącznie 20 osób z gminy Kępice. W ramach projektu uczestnicy biorą udział w zajęciach
reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach
przez 6 miesięcy.